Končí období páry, přichází GreenNet

Teplárna Liberec odstartovala poslední fázi projektu GreenNet. Buďte s námi u modernizace parovodní sítě za úspornější horkovody a zjistěte, jaké výhody odběratelům tepla přináší.

Trubky

O projektu 

Snížení potřeby primárních zdrojů a zvýšení efektivity dodávek tepla – to jsou hlavní benefity rozsáhlého projektu Teplárny Liberec, při němž dojde k modernizaci teplárenské sítě výměnou parovodů za horkovody. Zákazníci teplárny pocítí změnu nejen v rámci zvýšení tepelného komfortu a spolehlivosti dodávek – inovace přispěje také k dlouhodobé stabilizaci cen tepla. Dalšími výhodami jsou redukce emise skleníkových plynů a snížení závislosti výroby tepla na fosilních palivech.

Přejděte k nám

Zvýšíme efektivitu dodávek

FAQ – Časté dotazy

Stabilizujeme cenu tepla

Dodávky tepelné energie

Snížíme ekologickou stopu

 

 

Přehrát reportáž

Větrné elektrárny Mrak
Trubky
Snížení uhlíkové stopy

 

Úspora primárních zdrojů a snížení uhlíkové stopy


Efektivní procesy výroby, využití obnovitelných zdrojů energie, lepší distribuce tepla, nové technologie. To vše snižuje emise a potřebu využití fosilních palivových zdrojů.

Chlazení

 

Zvýšení tepelného komfortu a efektivity dodávek


Našim zákazníkům budeme schopni i nadále nabídnout stabilní dodávky tepelné energie, na které se mohou spolehnout.

Fotovoltaika

 

Zlepšení veřejného prostoru

 

Z mnoha městských částí Liberce zmizí nevzhledné parovody. Nahradí je modernější horkovody, z nich část zmizí pod zem a nebudou tak narušovat vzhled okolní krajiny.

„Projekt GreenNet představuje pro nás v Teplárně Liberec významný krok směrem k udržitelnější budoucnosti. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí této iniciativy, která spojuje moderní technologie, obnovitelné zdroje energie a snahu o ochranu životního prostředí. GreenNet není jen investicí do infrastruktury, je to náš závazek vůči planetě a dalším generacím. Věříme, že společně s našimi partnery a občany města města Liberce můžeme dosáhnout pozitivních změn a přispět k udržitelnějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.“

Jan Sedláček
předseda představenstva Teplárny Liberec

Trubky

Harmonogram projektu 2024

V rámci projektu GreenNet II bude modernizována větev „Textilana“, která zásobuje tepelnou energií část centra města včetně lokalit Husova, Králův Háj, sídlišť Kunratická a Broumovská.

Projekt GreenNet III se zaměří na modernizaci větve „Vratislavice“, prostřednictvím které teplárna dodává energii do oblastí Hanychov, Doubí, Vesec, Rochlice, Zelené údolí a Vratislavice.

V tabulce níže je uveden konkrétní rozpis ulic, kterých se modernizace dotkne, včetně data zahájení a ukončení stavby.

Harmonogram projektu

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE

Č částečná uzavírka
K kompletní uzavírka

Lokalita Datum zahájení prací Datum ukončení prací
Pastýřská; areál PČR Č 01.06.2024 30.07.2024
5. května K 01.06.2024 30.06.2024
Voroněžská K 03.06.2024 20.06.2024
Vnitroblok Voroněžská K 03.06.2024 15.06.2024
Fučíkova Č 03.06.2024 20.06.2024
Franklinova Č 05.06.2024 30.06.2024
Zámecký vrch K 13.06.2024 23.06.2024
Slovanská K 13.06.2024 26.06.2024
Hrubínova Č 16.06.2024 30.06.2024
Husova K 16.06.2024 30.06.2024
Nerudovo náměstí K 17.06.2024 01.07.2024
Doubská Č 17.06.2024 20.07.2024
Za Humny Č 20.05.2024 31.07.2024
Kašparova Č 24.05.2024 20.06.2024
Trubky Trubky

Aktuality

Skončila uzavírka na Tržním náměstí
Skončila uzavírka na Tržním náměstí

V úterý, 10. června 2024, byly dokončeny stavební práce na Tržním náměstí. Výjezd z parkoviště je nyní plně zprůjezdněn.

Zjistit více
Dokončení prací na ulici Pivovarská
Dokončení prací na ulici Pivovarská

Máme skvělou zprávu pro všechny obyvatele našeho města! Zítra, 7. května, se chystáme opět zprůjezdnit ulici Pivovarská, kde probíhají práce spojené s realizací projektu GreenNet.

Zjistit více
Dnešním dnem budou ukončeny práce v ulici Rumjancevova
Dnešním dnem budou ukončeny práce v ulici Rumjancevova

Máme skvělou zprávu pro všechny obyvatele a návštěvníky našeho města! Dnes, 29. května, se chystáme dokončit práce na ulici Rumjancevova, které jsou součástí projektu GreenNet.

Zjistit více
Trubky

Nejčastější dotazy

Dojde kvůli práci na projektu k přerušení dodávek tepla a teplé vody?
Rozbalit

K přerušení dodávek tepla a teplé vody nedojde. Může však dojít ke krátkodobým odstávkám, o kterých budeme spotřebitele s dostatečným předstihem informovat. Během realizace projektu si klademe za cíl zajistit, aby veškeré úpravy infrastruktury probíhaly bez negativního dopadu na tepelný komfort a aby se lidé v dotčených oblastech cítili pohodlně a bezpečně i během procesu realizace projektu.

Vzhledem k překážkám, jako jsou skály a další přírodní bariéry, nebude možné umístit všechno potrubí pod zem. Budeme se však snažit primárně ve veřejném prostoru položit potrubí do země všude, kde nám to podmínky dovolí, abychom minimalizovali vliv na okolní prostředí a zlepšili estetický vzhled města i jednotlivých lokalit.

Do modernizace rozvodných teplovodních sítí Teplárna Liberec investuje přes jednu miliardu korun. Investice do projektu bude částečně financována formou dotace z Národního plánu obnovy. Hlavní část finančních prostředků pro tento projekt bude poskytnuta z fondů mateřské investiční skupiny.

V rámci projektu GreenNet II dojde k modernizaci větve „Textilana“, která zásobuje tepelnou energií část centra města včetně lokalit Husova, Králův Háj a sídlišť Kunratická a Broumovská. Projekt GreenNet III se soustředí na modernizaci větve „Vratislavice“, která zásobuje teplem lokality Hanychov, Doubí, Vesec, Rochlice, Zelené údolí a Vratislavice.

Dle plánovaného harmonogramu budou počáteční stavební práce spuštěny v průběhu stavební sezóny 2024 a budou rozděleny do několika fází, které se uskuteční postupně od dubna do října. Tento časový plán umožní důkladně provést nezbytné úpravy a modernizace infrastruktury s minimálním dopadem na odběratele Teplárny Liberec a běžný chod města.

Navazující etapy prací budou realizovány i v následujícím roce 2025 a opětovně proběhnou v totožných měsících jako v předchozím roce. Tato systematická a pečlivě plánovaná strategie umožní efektivní řízení projektu a minimalizaci potenciálních komplikací a překážek během realizace.


Modernizace infrastruktury tepelné sítě představuje významný krok vpřed nejen v oblasti efektivity, ale i ohleduplnosti k životnímu prostředí. Očekává se, že díky technologickým inovacím a vylepšenému systému přepravy tepla se sníží ztráty. Tato úspora není pouze číselným údajem, ale znamená také podstatné snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší, což představuje důležitý krok směrem k čistšímu životnímu prostředí.

Pokud máte doplňující otázky týkající se projektů, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@konecpary.cz, případně směřujte své dotazy na jednoho z garantů projektu.
Trubky Trubky